Root Dharani of Amitabha Buddha

Root Dharani of Amitabha Buddha

Namo ratna-trayaaya, namah aarya-amitaabhaaya tathaagataayaarhate
samyaksambuddhaaya. Tadyathaa, om amrite amritodbhave, amrita-sambhave,
amrita-garbhe, amrita-siddhe, amrita-teje, amrita-vikraante,
amrita-vikraanta-gaamine, amrita-gagana-kiirti-kare, amrita-dundubhi-svare,
sarvaartha-saadhane, sarva-karma-klesha-kshayam-kare, svaahaa.

Advertisements

~ by James Myoe on November 15, 2007.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s